Hattmakarens förskola

Två små djur med namnen Oy & Gog har öppnat en affär på Hattmakarens förskola! Konstnären är Eva Fornåå. Verket invigdes våren 2022.

Utegård på en förskola. På en asfalterad yta framför en tegelbyggnad finns en lekyta med ett offentligt konstverk. Verket består av ett lekhus i trä och två bronsfigurer.

Oy & Gogs affär på Hattmakarens förskolas gård.

1% till konst när skolan byggs ut

Hattmakarens förskola ligger intill Skogsängsskolan (F-6) i bostadsområdet Skogsängen. Skogsängen behöver fler förskoleplatser och därför genomför Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun en om- och tillbyggnad av förskolan. Arbetet beräknas vara klart våren 2022.

Eskilstuna kommunfastighet AB tillämpar enprocentregeln vid byggnation av offentliga lokaler. Det innebär att 1% av byggkostnaden ska gå till konstnärlig gestaltning.

Syftet med konsten och val av konstnär

Syftet med konsten till Hattmakarens förskola är att förstärka upplevelsen av förskolans utemiljö och bidra till en positiv utveckling av förskolans pedagogiska verksamhet.

Eskilstuna konstmuseum tillfrågade tre konstnärer att lämna skissförslag. Eva Fornåås förslag var det som bäst överensstämde med förfrågningsunderlaget och hon tilldelades uppdraget.

Några av kriterierna för den konstnärliga gestaltningen har varit:

  • Konsten ska bestå av en eller flera delar som placeras i förskolans utemiljö
  • Konsten ska utgå från värdeorden djur, natur och miljö
  • Förskolans fyraåringar ska på något sätt göras delaktiga i processen med framtagandet av konsten
En grön bronsfigur tittar upp över en kant på en träplanka. Skulpturen kallas Gog. Konstnär är Eva Fornåå.

Här tittar Gog upp över disken i affären.

Samarbete med barn på förskolan

Eva Fornåå har vid två tillfällen under hösten 2021 träffat skolans 4-åringar. De har sjungit sången Okända djur av Beppe Wolgers och Olle Adolphson, och skapat egna djur i lera, samt undersökt förskolans gård. Därefter har två pedagoger fortsatt skapandet med barnen och skickat bilder till Eva. Det samarbetet har Eva baserat sitt skissförslag på.

Eva Fornåå om konstverket Oy & Gogs affär

"Vi har länge anat att det bor olika varelser under stenarna i backen vid Hattmakarens förskola. Många har försökt men ingen
har lyckats locka fram någon av dem. För den uppgiften krävdes en expertgrupp med fyraåringar (jag är inte så förvånad). Däremot var det mer oväntat att två av dem, Oy & Gog nu har öppnat en affär! Undrar just vad de kommer att sälja där?

Tack alla barnen för era inspirerande skulpturer och teckningar. Utan er hade vi aldrig fått veta vilka okända varelser som döljer sig under stenarna i backen på Hattmakarens förskola." berättar konstnären.

En bronsskulptur föreställande ett fantasidjur av Eva Fornåå. Djuret står på sina fyra ben. Det har en svans som når till golvet, en glad min, en lång hals och fyra små pucklar på toppen av huvudet.

Skulpturen Oy är cirka 100 cm lång och låter alla barn rida på sin rygg.