Älskar, älskar inte

Ingela Ihrman har skapat konstverket Älskar, älskar till Holmbergsparken i Torshälla. Verket består av flera delar och kom på plats i parken hösten 2022.

Ingela Ihrmans förslag valdes med motiveringen:

I skissförslaget Älskar, älskar inte förvandlar Ingela Ihrman några av lyktstolparna i Holmbergsparken till jättelika blompistiller med en krans av ståndarknappar runt om. Konstverket blir ett skulpturalt tillägg i bemålad aluminium, som på ett lekfullt sätt leder besökaren in i parken.
Perspektiv och skala förskjuts för betraktaren som med hjälp av verket kan anta andra organismer och varelsers blick och bjudas in till ett drömskt och fantasieggande landskap. Det artificiella och naturliga ljuset ger spännande effekter och lyfter verkets olika egenskaper beroende på väder och tid på dygnet.
Titeln, som är hämtad från en gammal sedvänja om förälskelsens våndor kring besvarad eller obesvarad kärlek, ger betraktaren ingångar till både Ihrmans konstnärliga idé och till parkens historia. Georg Nyström, parkens skapare och förvaltare, lär nämligen ha beskrivit Holmbergsparken som den enda käresta han någonsin haft.

Älskar, älskar inte, Ingela Ihrman 2022.

Bakgrund och syfte

Holmbergsparken ska vara en attraktiv och levande miljö som främjar god hälsa och tilltalar en bred målgrupp så väl vuxna som barn. Arbetet med skulpturparken är ett led i att försköna Torshälla och ytterligare förstärka Torshälla som kulturstad samt en del i det pågående ortsutvecklingsarbetet med att öka stadens attraktivitet.

Syftet med det konstnärliga uppdraget är att genom konsten förstärka upplevelsen av området och bidra till en lekfull orientering i parken samt knyta samman de två parkdelarna, det vill säga den övre och nedre delen.

Arbetsgrupp

Maria Hallberg, enhetschef Eskilstuna konstmuseer, Kultur- och fritidsförvaltningen

Josefine Bolander, intendent Eskilstuna konstmuseum, Kultur- och fritidsförvaltningen

Marie Andersson intendent Ebelingmuseet, Kultur- och fritidsförvaltningen

Patrik Johansson, belysningsingenjör Stadsbyggnadsförvaltningen – Gatuavdelningen

Ungdomsrepresentanter