Odlarbäckens vård- och omsorgsboende

Tre separata konstuppdrag presenterades i samband med byggnationen av ett nytt vård- och omsorgsboende i Skogsängen. Konstnärerna är Stina Löfgren, Ingela Svensson och Shelley Sharr & Ruben Persson.

Konsten kom på plats under 2022.

Eskilstuna kommun påbörjade 2020 byggnationen av Odlarbäckens vård- och omsorgsboende. Ett boende anpassat för att skapa en trygg och hemlik miljö för så väl äldre som personer med demenssjukdom.

Eskilstuna Kommunfastighet AB tillämpar enprocentregeln vid byggnation av offentliga lokaler och Eskilstuna konstmuseum ingår i processen kring framtagandet av konsten.

Våren 2021 gjorde Eskilstuna konstmuseum en utlysning och yrkesverksamma konstnärer kunde skicka in intresseanmälningar till totalt tre olika konstuppdrag till boendet. Konstuppdragen gäller boendedelen, utemiljön samt personaldelen.

Syftet med uppdragen är att genom konst bidra till en estetiskt utformad bondemiljö samt underlätta orientering och igenkänning i byggnadens lokaler.

Ett rum på ett vård- och omsorgsboende med fyra vita träfåtöljer placerade runt ett runt soffbord med färska blommor i en vas. På väggen en stor trärelief, ett konstverk av konstnären Stina Löfgren, föreställande gröna trädkronor, rabatter, små hus i bakgrunden, och en trädstam med en stor hackspett.

Stina Löfgren, Ögonblick, grönt våningsplan.

ÖGONBLICK
av Stina Löfgren

Gestaltningen Ögonblick består av nio träreliefer, åtta stycken som är cirka 1,5 x 2 meter, och en som är 3 x 2 meter. Två stycken till våningsplan gul, tre stycken till våningsplan blå, samt fyra stycken till våningsplan grön.

Motiven är natur- och stadsmiljöer i och kring Eskilstuna, med detaljer både från nutid och förr.

Stina Löfgren fick uppdraget med motiveringen:

"I skissförslaget Ögonblick bjuder material och motiv in till samtal om livet nu, då och framåt. Färgerna och motivvalen är både enkla och tydliga, och fungerar som ett bidrag till en vacker hemmiljö samtidigt som collagen är ett konstverk att få upptäcka med både öga och hand.”

Korridorer på ett vård- och omsorgsboende. På en vägg finns en stor trärelief, en del av konstverket Ögonblick av Stina Löfgren, föreställande vatten i förgrunden med två vita svanar, i bakgrunden husfasader, där en människa tittar ut från ett fönster, och trädkronor som sticker upp bakom och mellan fasaderna.

Stina Löfgren, Ögonblick, blått våningsplan. Längre ner i korridoren syns en av konstnären AnnMargret Johanssons Stålkvinnor.

Shelley Sharr & Ruben Persson. Modell av verket Solklot.

SOLKLOT
av Shelley Sharr & Ruben Persson

Konstnärerna fick uppdraget med motiveringen:

”Klotet som grundläggande form finns i oräkneliga varianter och sammanhang i naturen och i världen. I förslaget Solklotet är klotets yta täckt med skimrande guld och inbjuder förbipasserande till beröring. Med dess placering och storlek blir Solklotet ett givet blickfång i boendets utemiljö, en positivt laddad symbol, en sol som alltid skiner….”

Ett konstverk av Ingela Svensson pryder en stor vägg i en entré till ett vårdboende. Målning med klarblå färg upptill och nertill med vitt emellan. Målade reliefer i mörkt gul och mörkt blå, föreställande grenar och lövverk är placerade till höger och till vänster. I mitten finns en relief föreställande en flicka med utsträckt arm med en fjäril på knogen..

Ingela Svenssons Sändebud, i boendets personalentré.

SÄNDEBUD
av Ingela Svensson

Konstverket Sändebud är skapat av björkplywood och akrylfärg, är 560 x 212 cm och är placerat i personalentrén.

"Verket är tänkt att förmedla en känsla av lekfullhet och lätthet; att vara fri från tyngd. Den friska ljusblå färgen skapar rymd och lugn. I verket får fjärilen en centralroll som sändebud. Ett sändebud som berättar om vad som är viktigt i vår omvärld: historien om
de minsta i vår fauna och flora som är de vi mest behöver för vår egen överlevnad: fjärilar, bin, maskar och getingar.

Naturen finns omkring oss hela tiden, men många gånger hinner vi som vuxna inte
reflektera över dess existens. Barnet däremot, existerar i sin egen lek och fantasivärld, där
en fjäril och fågel kan ingå i en fabel eller berättelse.

Verkets historia har stannat upp, Bildsekvensen är ”frusen”, vilken är tänkt att ge betraktaren impulser att skapa en fortsättning genom egna erfarenheter, fantasier och minnen." berättar Ingela Svensson.

Konstinköp

Utöver konstuppdragen har även konst köpts in till boendet:

  • Åtta stycken Stålkvinnor av AnnMargret Johansson. Laserskurna reliefer i plåt som lackerats i matt svart.
  • Åtta stycken gicléetryck av Lena Appel.
  • Elva stycken keramikfat av Agneta Aabjerg.
En gul vägg med ett svart konstverk, en relief i lackad plåt. Verket föreställer en tecknad kvinna i kjol och stövlar, med en väska på armen och en basker på huvudet.

En av AnnMargret Johanssons Stålkvinnor, våningsplan gul.