Flytt av tre skulpturer från Parken Zoo

Tre skulpturer som stått placerade i Parken Zoo har under våren 2022 flyttats till nya platser längs med Å-stråket i Eskilstuna.

Parken Zoo var en gång i tiden Eskilstunas Folkets Park och på området finns 23 stycken av kommunens offentliga konstverk. Idag är parken inte längre kommunalt ägd och inte heller offentlig på samma sätt som den en gång var. Vi ser därför över möjligheten att flytta ut konsten i vår gemensamma miljö.

Under våren 2022 flyttades de här tre skulpturerna

Pojken & äventyret, 1955, av Einar Luterkort, står nu i Rothoffsparken.

Rådjurskid, 1960, av Arvid Knöppel, står nu i Rothoffsparken.

Gasell, 1955, av Berthe Martinie, står nu invid ån vid Eleonoragatan/Strandgatan.