Tullgatans cirkulationsplats

I cirkulationsplatsen på Tullgatan ges konstnären Elin Magnusson gestaltningsuppdraget med skulpturen Skogskapellet. Konstverket kommer att få en central placering i den nya cirkulationsplatsen.

Enligt konstnären ska konstverket påminna oss om skogens och barndomens mystik. Hon har velat fånga känslan av helighet som ibland uppstår i mötet med skogen. ”Med konstverket vill jag ge min tolkning på hur skogens själ skulle kunna se ut om den hade en.”

Arbetet med Skogskapellet påbörjas sommaren 2024 och konstverket planeras att stå färdigt till början av nästa år.

Läs mer om arbetet på Tullgatan här.

Bild överst på sidan: Illustration över Tullgatan.