Vi vill bevara konsten

En viktig del av vårt uppdrag är att bevara konsten. Varje år renoverar vi därför ett antal offentliga konstverk, och det är de som är i störst behov som prioriteras. Här kan du läsa om pågående renoveringar.

Utförda renoveringar

 

Karin Ögrens konstverk Återkomst renoverades sommaren 2022.

En renovering av Per Hammarströms offentliga verk Rörelse påbörjades 2019. Då renoverades de delar av verket som finns i rondellen bredvid Kloster kyrka. Under vår/sommar 2022 renoverades den delen som är placerad i stora rondellen i Årby, vid Idunplan.

En stor fontänskulptur i sten på Fristadstorget i Eskilstuna.

Bassängdelen i fontänskulpturen Arbetets ära och glädje renoverades våren 2022.

Konstverket är skapat av av konstnären Ivar Johnsson och uppfördes på Fristadstorget år 1942.

Lekskulpturen Draken uppfördes på Lagersbergsskolans skolgård 1980. Konstnären Ulf Sucksdorff ville skapa en skulptur som eleverna själva kunde vara med och ta hand om. Därför uppmanade han skolledningen att låta barnen måla om Draken varje år.

Men att vara lekskulptur är ett hårt liv. Tyvärr blev skadorna från all lek så stora så att de inte längre gick att åtgärda, och Draken monterades ner och destruerades i slutet av 2021.

Tack till Draken för all lek och kreativitet som den bidragit till!

Fontänskulpturen Kvinna med ymnighetshorn, renoverades sommaren 2021.

Verket placerades på Smörtorget i Eskilstuna 1895. Konstnär okänd.