Skogsängsskolan

Konstnärerna Lena Ignestam & Carina Zunino har fått i uppdrag att skapa konst till Skogsängsskolan. Med sitt förslag MIN CIRKUS låter de cirkusvärldens lekfulla universum ta plats i skolans värld.

Genomförandeperiod: 2021–2023

Skogsängsskolan utvecklas med fler skolplatser och byggs därför om och ersätts med en nybyggd skola på tre våningar. Eskilstuna kommunfastighet AB tillämpar enprocentregeln vid byggnation av offentliga lokaler, vilket innebär att 1% konst ska genomföras i byggprocessen.

Tre konstnärer/konstnärsgrupper bjöds in att rita på förslag och arbetsgruppen valde att gå vidare med Lena Ignestam & Carina Zuninos skissförslag med motiveringen:

”I skissförslaget MIN CIRKUS flyttar en liten bit av cirkusvärldens lekfulla universum in i skolans värld. På en cirkus ligger lika mycket fokus på individuellt prestation och utveckling, som på gemenskap, sammanhållning, stöd och uppbackning – precis som i skolan. Förslagets två delar hålls samman av en gemensam materialitet och sina lekfulla, men samtidigt strama, kompositioner i natursten och gyllene metall. De förhåller sig tydligt till varandra, liksom två syskon i en cirkusfamilj.”

Den konstnärliga gestaltningen ska bestå av två delar

En del placeras inomhus i entréns atrium, och blir på så sätt synligt både inifrån och utifrån, både för elever, personal och förbipasserande.

Den andra delen av konstverket placeras på skolgården och ska inkludera ljus/belysning på något sätt. På skolgården finns en löparbana i olika färger som anspelar på olympiska spelen. Ljuskonstverket ska placeras i anslutning till löparbanan och bidra till helhetsupplevelsen av den.

Den konstnärliga gestaltningen ska utgå ifrån följande:

  • Skolans ledord: Vi vill, vi vågar, vi vet – vi är modiga, vi utmanar och vi välkomnar olikheter!
  • Löparbanan och färgerna för de olympiska spelen
  • Skolan som offentlig byggnad och dess placering i gaturummet

Arbetsgrupp

Malin Nygren, byggprojektledare Eskilstuna Kommunfastighet AB
Josefine Bolander, intendent Eskilstuna konstmuseum, Kultur- och fritidsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Marika Lundqvist, fastighetsplanerare Barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Conny Oskarsson, intendent Skogsängsskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Malin Willix, rektor Skogsängsskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Morgan Ståle, projektledare, WSP