Spångagårdens vård- och omsorgsboende

Eskilstunakonstnären Carina Marklund har fått i uppdrag att skapa konst till Spångagårdens vård- och omsorgsboende i Torshälla.

Konstuppdraget beräknas vara färdigt våren 2023.

Spångagården i Torshälla genomgår en stor ombyggnation. Fastigheten förvaltas av Kommunfastigheter AB vilka tillämpar enprocentregeln vid byggnation av offentliga lokaler. Det innebär att 1% av byggkostnaden ska gå till konstnärlig gestaltning.

Carina Marklund, bosatt och verksam i Eskilstuna, har tilldelats konstuppdraget till etapp 2 av ombyggnationen. Till boendet skapar hon åtta stycken textila verk.

Carina Marklund, förslag på textilt verk till Spångagårdens vård- och omsorgsboende.

Förslag på textilt verk till Spångagårdens vård- och omsorgsboende. Carina Marklund 2022.

Syftet med konsten till Spångagården är att skapa blickfång och igenkännande samt ge inspiration till samtal.

Mer information om Spångagården

Spångagården i Torshälla består av vård- och omsorgsboendena Fridhem, Hagalund och Torsiliahemmet. I byggnaden finns även en landstingsdriven vårdcentral och tandvård, en familjecentral och lokaler för hemtjänsten i Torshälla.