Spångagårdens vård- och omsorgsboende

Eskilstunakonstnären Carina Marklund fick i uppdrag att skapa konst till Spångagårdens vård- och omsorgsboende i Torshälla.

Konstuppdraget kommer att slutföras sommaren 2024.

Spångagården i Torshälla genomgår en stor ombyggnation. Fastigheten förvaltas av Kommunfastigheter AB vilka tillämpar enprocentregeln vid byggnation av offentliga lokaler. Det innebär att 1% av byggkostnaden ska gå till konstnärlig gestaltning.

Carina Marklund, bosatt och verksam i Eskilstuna, tilldelades konstuppdraget till etapp 2 av ombyggnationen. Till boendet har hon skapat åtta stycken textila verk.

Textilt verk med två gröna fält i bakgrunden. Till vänster syns en större svart fågel som flyger iväg, i mitten stora gröna blad och en sten. 

Ett av Carina Marklunds textila verk på Spångagården. Foto: Carina Marklund

Syftet med konsten till Spångagården är att skapa blickfång och igenkännande samt att ge inspiration till samtal.

Mer information om Spångagården

Spångagården i Torshälla består av vård- och omsorgsboendena Fridhem, Hagalund och Torsiliahemmet. I byggnaden finns även en landstingsdriven vårdcentral och tandvård, en familjecentral och lokaler för hemtjänsten i Torshälla.