Stig Blombergs fresk över Eskilstunas historia

Sommaren 2023 kom Stig Blombergs fresk över Eskilstunas historia tillbaka till offentligheten. Freskens nya placering är på baksidan av en bänk på Drottninggatan.

Fresken var tidigare placerad på fasaden i en arkad på SEB-huset vid Fristadstorget. I samband med en ombyggnad av huset plockades fresken ned och magasinerades. Tack vare ett medborgarförslag fick fresken senare en ny placering och infogades på baksidan av en bänk vid en busshållplats på Drottninggatan.

I fresken får betraktaren ta del av olika nedslag i Eskilstunas historia. Här skildras bland annat St Eskil, som gett staden dess namn, industrimannen Reinhold Rademacher och ingenjören Carl Edvard Johansson, även känd som Mått-Johansson. Bakom de olika figurerna slingrar sig Eskilstunaån och i fresken finns också flera byggnader och skildringar av verksamheter som haft betydelse för Eskilstuna.